Studienævn

I økonomisk studienævn fastlægges retningslinjerne for Politstudiet – både af teknisk og indholdsmæssig karakter. Her tages de fleste af de beslutninger, der påvirker en politstuderendes dagligdag. Nævnet består af studieleder Mette Gørtz, fire VIP-repræsentanter, en TAP-repræsentant, fire studerende, samt en repræsentant fra studievejledningen.

Af typiske emner, der behandles på Studienævnsmøder, kan bl.a. nævnes:

 • Evalueringer
 • Merit og dispensationssager
 • Valg af pensum og eksamensform
 • Studieordninger

Alle medlemmer af studienævnet, kan tilføje punkter til dagsordnen. Derudover bruges studienævnet også som et forum, hvor vi studerende, studielederen, undervisere og administrativt personale kan holde hinanden underrettede om, hvad der rør sig.

De fire studenterrepræsentanter i Studienævnet ved Økonomisk Institut vælges officielt ved UNI-valget i november.

Politrådets kandidater vælges på den årlige generalforsamling i oktober. Det er dog ikke hvert år, der er nogle valglister, som stiller op i mod Politrådet. Dette hanger sammen med at  at Politrådet er det eneste studenterpolitisk aktive fagråd på politstudiet. Politrådet får derfor som oftest de 4 pladser i studienævnet. Til gengæld er der stort set altid kampvalg internt i Politrådet på den årlige generalforsamling. Enhver politstuderende kan opstille sit kandidatur til studienævnspladserne på Politrådets generalforsamling i oktober. Ifølge Politrådets vedtægter er formanden for Politrådet født førsteprioritet på rådets prioriterede opstillingsliste til

Alligevel føres der hvert år valgkamp for at  informere om Politrådets arbejde og sikre sig at vi er de studerendes fagråd.

Til UNI-valg 2015 er valgt:

 1. Bjarke Dahl Mogensen (Politrådets formand)
 2. Magnus Bock
 3. Thomas Christensen
 4. Kristian Printz

Mens følgende er suppleanter:

 1. Camilla Skovbo Christensen
 2. Bastian Emil Jørgensen
 3. Cathrine Falbe Pedersen
 4. Eva Van de Looij