Studenterrådet

Studenterrådet er vores fælles interesseorganisation som studerende ved Københavns Universitet.
Det har de været siden 1912.

Politrådet og Studenterrådet samarbejder i mange sager. Det kan være kampagner, universitetsvalg og høringssvar.

Når Politrådet holder arrangementer eller kampagner, er det ofte Studenterrådet, der støtter op økonomisk og med ressourcer til udvikling af ideer og gennemførelse. Fx får vi vores valgplakater designet og trykt hos Studenterrådets trykkeri.

Vi har en stor erfaringsudveksling med Studenterrådet. Studenterrådet kender ofte detaljerne i sager, der vedrører hele universitetet, og som kan få indvirkning på politstudiet, mens Politrådet sender information om vores studie til Studenterrådet, så de ved hvad der foregår på fagene på Københavns Universitet. Vores unikke sager og erfaringer med bestemte tiltag på studiet bidrager til, at de to studerende i Københavns Universitets bestyrelse er opdateret om forholdene ude på fagene. Og når vi finder på gode løsninger af problemstillinger eller har brug for støtte, taler de vores sag i universitetsbestyrelsen.

Vi har også studerende siddende i Studenterrådets bestyrelse, hvor de bidrager med viden og erfaringer fra vores studie til at udarbejde holdningspapirer og kampagner for Studenterrådet og alle de studerende. Fx er der lige nu en debat om praktik på studier og krav til dette.

Studenterrådet laver nogle gange kampagner som vi udbreder og implementerer på vores studie og for vores medstuderende, fx kørte der sidste år en Bolig-kampagne, hvor vi hjalp med at få budskabet og mulighederne for midlertidige boliger ud til vores nye studerende i studiestarten.

Vi mødes med de andre fagråd og aktive studerende til Studenterrådets generalforsamlinger to gange årligt. Her vedtages bl.a. arbejdsplan for det kommende år, den nye bestyrelse vælges og der godkendes regnskab.

Læs meget mere om Studenterrådet på deres egen hjemmeside her