SAMF-rådet

SAMF-Rådet er de studerendes fakultetsråd på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Vi er sammenslutningen af fagrådene på SAMF, dvs. vi er paraplyorganisation for Politrådet, Antropologisk Fagråd, Psykrådet, Aktive Statskundskabere og Sociologisk Fagråd. Vi er fagrådenes fælles stemme på fakultetet. Vi er en aktiv medspiller på fakultetet i sager om stort og småt. Vi er de studerendes direkte forbindelse til dekanatet.

Hvad arbejder vi med? I foråret 2012 besluttede vi i SAMF-Rådet at køre en kampagne for at få de studerende med i ansættelsesudvalgene på institutterne på SAMF. Det gjorde vi, fordi vi studerende sidder med, når der skal ansættes rektor, dekan og institutleder – men vi er sat uden for indflydelse, når der skal ansættes videnskabeligt personale på vores institutter – det vil sige vores undervisere! Det er os studerende, der kender vores fag bedst – hvad der fungerer godt til undervisningen i faget og især hvad forelæseren skal være opmærksom på. Vi studerende vil ekstremt gerne bidrage til at få ansat nogle gode undervisere, der kan håndtere vores fag på bedste vis. Derfor gik vi i gang med en stor underskriftsindsamling og vi lavede de vildeste plakater for at få vores medstuderendes og de ansatte på fakultetets opmærksomhed og støtte. Efter flere måneders kampagne og lobbyarbejde lykkedes det os, at få vores dekan, Troels Østergaard, til at tage emnet op til et møde med de andre dekaner og rektor. Resultater blev at det blev besluttet, at vi får STUDERENDE I ANSÆTTELSESUDVALG PÅ HELE KU! Det er en kæmpe sejr for alle de studerende, og vi ser meget frem til at skulle være med i processen med at ansætte vores undervisere. Men – der er stadig en del formalia som skal på plads, og det er bl.a. hvad vi arbejder med i den kommende tid.

Hvem er vi? Vi er sammenslutningen af fagrådene på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vi bor centralt på CSS i lokale 1.1.19 Vi er studerende med engagement i vores lokale fagråd, og vi holder møder en gang om måneden Vi koordinerer kampagner og universitetsvalg mellem fagrådene Vi er Studenterrådets lokale platform på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vi har repræsentanter i Studenterrådets bestyrelse Vi kører kampagner på fakultets- og institutniveau Vi er i tæt dialog med dekanatet og en aktiv medspiller i hverdagen Vi er et råd med ressourcer og kompetencer til at kunne repræsentere de studerende i Akademisk Råd, Prodekanens Udvalg, Dekanens Dialogforum og Rektors Dialogforum Vi sparer med fagrådene om fællesfakultære problemstillinger og yder dem vores støtte Vil du være med i klubben? Mød op i dit fagråd og snak med de studerende, der sidder i SAMF-Rådet for fagrådet. Alle fagrådsaktive er velkomne til vores møder.

Find os på Studenterrådets hjemmeside

Eller på intranettet

Eller på vores side på Facebook