Politrådsmøder

Politrådet holder møder hver 2. mandag semesteret igennem.
Møderne er åbne og alle interesserede er velkomne. En foreløbig mødekalender for 2016 forefindes nedenfor:

Februar d. 01: Nyvalgte studenterrepræsentanter tiltræder
d. 08: Politrådsmøde Semesterstart – ambitioner/strategi for fagrådsarbejdet i det kommende semester.
Uge 9: Rundtur på alle bachelorfagene Nyt semester: hvad har vi gang I? – hvilke mål og aktiviteter?
Reklame for paneldebat
d. 22: Politrådsmøde Iværksættelse af arbejdsplan.
Dagsorden og event findes lige her.
Marts d. 07: KICK-OFF: ”Er polit blevet for snæversynet”? Paneldebat mellem Katarina Juselius, John Smidt og Niels Kjærgaard med efterfølgende diskussion og forpligtelse på handling.
d. 07: Politrådsmøde
d. 14: Temamøde: Bachelorstudieordningen Vedtagelse af endeligt forslag til ændringer af bachelorstudieordningen
Påskeferie: Forårs-STUKO tager til Marokko
April d. 04: Politrådsmøde

 

d. 18: Politrådsmøde

 

Maj d. 02: Politrådsmøde

 

d. ?? Politrådets sommerfest

 

Vi mødes som regel 30 minutter inden mødestart (dvs. kl. 18.15), hvor der enten serveres en omgang hjemmelavet mad eller f.eks. pizza. Herefter går mødet i gang og slutter som regel kl. 20 – ligesom mange efterfølgende bliver og hygger lidt.

Dagsordenen varierer fra gang til gang, men opdateres på facebook-begivenheden. Typisk vil vi have en kort opdatering fra råd og nævn på institut og fakultet, ligesom aktuelle emner tages op til diskussion.

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober. Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel.
Her vælges formand, næstformand, kasserer samt opstillinger til studienævn, institutråd og akademisk råd.