Institutrådet

Der findes et Institutråd for hvert institut på Københavns Universitet. Institutrådene er lige blevet genindført med den nye universitetslov efter at have været ude af funktion siden 2003, hvor de blev udskrevet af universitetsloven.

Institutrådet er et rådgivende organ for institutlederen og har derfor ingen formel magt (ligesom Akademisk Råd også kun er rådgivende organ for dekanen).

Institutrådets opgave er at varetage instituttets samlede opgaver og sikre medindflydelse og medinddragelse af de studerende, det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk administrative personale (TAP).

Opgaverne omfatter som minimum:

–        Visioner for instituttet

–        Udarbejde af og opfølgning på undervisnings- og forskningsstrategier

–        Udarbejdelse af og opfølgning på langsigtede strategier for fremtidige ansættelser

–        Studiemiljø

–        Drøftelse/diskussion af budget/økonomi for instituttet

 

Institutrådet ved Økonomisk Institut består af 1 institutleder, 2 VIP, 1 pH.d, 1 TAP og 2 studerende.  Dog er der fredsvalg for alle valggrupper.

Studenterrepræsentanterne i 2016 er:

  1. Cathrine Falbe Pedersen (Næstformand)
  2. Bastian Emil Jørgensen