Akademisk Råd

Hvad er Akademisk Råd?

Der er oprettet et Akademisk Råd for hvert fakultet på Københavns Universitet. Akademisk Råd har til opgave at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for udveksling af viden; at indstille til bedømmelsesudvalg; og at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har dekanen som formand. Rådet består derudover af fem medlemmer blandt det videnskabelige personale efter faglig repræsentationsopdeling på fakultetets fem institutter samt tre studerende. Herudover vælges tre medlemmer blandt det teknisk-administrative personale som observatører.

De indvalgte studerende for år 2013 er Helene Skovhøj Henriksen (polit), Laura Katrine Telling Hansen (polit) og Signe Rysbjerg Møller (psykologi)

 

Hvad arbejder vi med?

I Akademisk Råd behandler vi, som det nævnes ovenfor, mange forskellige sager og høringer.

Sidste år blev fakultetets strategi 2016 udarbejdet og vedtaget. I strategien fik vi studerende i Akademisk Råd bl.a. sat fokus på at fremme samarbejdet mellem forskere og studerende i de kommende år, og helt konkret er det endt med udarbejdelse af en bruttoliste over initiativer til at fremme samarbejdet – både de allerede eksisterende, men især forslag til kommende initiativer.

 

De fleste høringer vi arbejder med kommer fra rektoratet og handler om generelle sager på KU. I KU’s nye vedtægter er institutråd blevet indført, og i den forbindelse havde vi en høring over standard forretningsordenen for institutrådene. Vi studerende i Akademisk Råd kom sammen med vores kollegaer i de andre Akademiske Råd på KU og Studenterrådet med ændringsforslag og bidrog til at få gjort opmærksom på, at flere parter ønskede institutrådene mere demokratiske og mindre topstyrede.

Vil du vide mere?
Se oversigt over medlemmer pr. 1. februar 2013 og meget andet her